PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Strażnik Andarum (w)elita70 lvlStrażnik Andarum
Miejsce respu:
  • Andarum Ilami
  • Skały Mroźnych Śpiewów
  • Cmentarzysko Szerpów
  • Mroczny Przesmyk

Loty: