PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Tekmo Zinsus (w)elita148 lvlTekmo Zinsus
Miejsce respu: Lokum Złych Goblinów (9,18)(19,7)(21,9)(22,17)(40,32)(15,33)
Goblinskie Lokum (13,36)(21,44)
Loty: