PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Kong Ho (tytan eventowy - wakacje 2014) (w)tytan160 lvlKong Ho (tytan eventowy - wakacje 2014)
Miejsce respu: Skarbiec Kong Ho
Loty: