PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Ociężały Maddok (w)elita229 lvlOciężały Maddok
Miejsce respu: Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Złota Dąbrowa, Mglisty Las
Loty: