PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Leniwy Maddok (m)elita226 lvlLeniwy Maddok
Miejsce respu: Skryty Azyl, Zawodzące Kaskady, Złota Dąbrowa, Mglisty Las
Loty: