PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Rozpruta Tempera (-)elita213 lvlRozpruta Tempera
Miejsce respu: Arachnitopia p.2-p.4 (Pajęczy Las)
Loty: