PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Bladolica Furiadetta (-)elita212 lvlBladolica Furiadetta
Miejsce respu: Arachnitopia p.2-p.4 (Pajęczy Las)
Loty: