PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Powykręcana Kugletta (-)elita211 lvlPowykręcana Kugletta
Miejsce respu: Arachnitopia p.2-p.4 (Pajęczy Las)
Loty: