PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Demoniczny Strażnik (w)elita200 lvlDemoniczny Strażnik
Miejsce respu: Sala tysiąca świec (Nithal)
Loty: