PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Król Szczurów (w)elita12 lvlKról Szczurów
Miejsce respu: Siedlisko Szczurów p.2 (19,24)