PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Nimfa Chłodu (ł)elita123 lvlNimfa Chłodu
Miejsce respu: Kryształowa grota p.1-p.4, Kryształowa Sala Smutku, Kryształowa Grota - zejście prawe, lewe (Andarum Ilami)
Loty: