PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Nimfa mrozu (ł)elita121 lvlNimfa mrozu
Miejsce respu: Kryształowa grota p.1-p.4, Kryształowa Sala Smutku, Kryształowa Grota - zejście prawe, lewe (Andarum Ilami)
Loty: