PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Strażnik piwa (w)elita114 lvlStrażnik piwa
Miejsce respu: Wyjący wąwóz, Babi wzgórek
Loty: