PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Antyczny wojownik (w)elita117 lvlAntyczny wojownik
Miejsce respu: Dolina suchych łez, Ciche Rumowiska
Loty: