PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Centaur Zyfryd (ł)elita107 lvlCentaur Zyfryd
Miejsce respu: Błędny Szlak
Loty: