PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Centaur Wojownik (w)elita105 lvlCentaur Wojownik
Miejsce respu: Błędny Szlak, Zawiły Bór, Iglaste Ścieżki, Selva Oscura
Loty: