PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Korred Zbrojny (w)elita92 lvlKorred Zbrojny
Miejsce respu: Winnica Meflakasti -> Magazyn Win p.2-p.3, Zielona grota p.3
Loty: