PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Alghul łucznik (ł)elita82 lvlAlghul łucznik
Miejsce respu: Płaskowyż Arpan -> Skalne Cmentarzysko p.1-p.3
Loty: