PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Alghul wojownik (w)elita82 lvlAlghul wojownik
Miejsce respu: Płaskowyż Arpan -> Skalne Cmentarzysko p.1-p.3
Loty: