PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Alghulinia (w)elita81 lvlAlghulinia
Miejsce respu: Płaskowyż Arpan -> Skalne Cmentarzysko p.1-p.3
Loty: