PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Krasnoludzki Strażnik (w)elita80 lvlKrasnoludzki Strażnik
Miejsce respu: Margoria Sala królewska, Kopalnia Margorii