PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Gnoll Strażnik (w)elita68 lvlGnoll Strażnik
Miejsce respu: Wioska Gnolli
Loty: