PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zakuty goblin (w)elita36 lvlZakuty goblin
Miejsce respu: Las Goblinów, Morwowe Przejście, Podmokła Dolina
Loty: