PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zły Goblin (w)elita31 lvlZły Goblin
Miejsce respu: Las Goblinów, Morwowe Przejście, Podmokła Dolina
Loty: