PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zorin (b)e2300 lvlZorin
Miejsce respu: Sala Lodowej Magii(20,42)
Opis ataku i odporności:
  • Odporności: x/x/x/x
  • Obstawa: Samotny

Thuzal->Rozlewisko Kai -> Korytarz Zagubionych Marzeń -> Przejście Władców Mrozu -> Sala Lodowej Magii
Loty: