PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu XIV* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu XIV
Typ: Zbroje
Pancerz: 1690
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +130
Życie +1900
SA +191%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 244
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron