PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu XII* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu XII
Typ: Zbroje
Pancerz: 1328
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +113
Życie +1552
SA +166%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 210
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron