PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczego gniewu III* heroiczny *Zbroja smoczego gniewu III
Typ: Zbroje
Pancerz: 225
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na zimno -3%
Cios krytyczny +3%
Wszystkie cechy +38
Życie +344
SA +52%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 59
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron