PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja smoczej wszechstronności III* heroiczny *Zbroja smoczej wszechstronności III
Typ: Zbroje
Pancerz: 225
Cios krytyczny +1%
Wszystkie cechy +38
Przywraca 100 punktów życia podczas walki
Unik +6
SA +23%
Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 59
Wartość: 30
Przedmiot można kupić u NPC: Baron