PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Magiczne strzały myświórkówMagiczne strzały myświórków
Typ: Strzały
Obrażenia od ognia ~442
Obniżenie odporności o 1% podczas ciosu
Maksimum 400 sztuk razem
Wymagany poziom: 184
Wymagana profesja: Tropiciel
Wartość: 26.4k
Przedmiot loota z: Myszwiór Zezul