PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Buty berserkera szamana* unikat *Buty berserkera szamana
Typ: Buty
Pancerz: 128
Odporność na ogień +11%
Absorbuje do 321 obrażeń fizycznych
Absorbuje do 214 obrażeń magicznych
Przywraca 182 punktów życia podczas walki
Mana +33
SA +74%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 132
Wymagana profesja: Tropiciel, Mag
Wartość: 81k
Przedmiot loota z: Fodug Zolash Berserker Murro Berserker Ahin Berserker Kohta Berserker Thruta Berserker Hlomer Berserker Grilull Berserker Rokh Berserker Okel