PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Wężowa kolczugaWężowa kolczuga
Typ: Zbroje
Pancerz: 116
Odporność na ogień -3%
Odporność na błyskawice -3%
Odporność na truciznę +15%
Odporność na zimno -3%
Wszystkie cechy +17
Życie +184
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 35
Wartość: 7300
Przedmiot można zdobyć z questa: Przynieś świeczki dla Umbara z Torneg do oświetlenia wozu