PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Suknia z taftySuknia z tafty
Typ: Zbroje
Pancerz: 243
Cios krytyczny +2%
Elegancka suknia z tafty, wykończona złotymi nićmi. Szeleści przy każdym ruchu. Pracownia krawiecka mistrza Broka z Nithal. Wiąże po kupieniu
Wymagany poziom: 63
Wartość: 37.9k
Przedmiot można kupić u NPC: Krawiec Brok