PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Zbroja złego goblinaZbroja złego goblina
Typ: Zbroje
Pancerz: 83
Odporność na błyskawice +3%
Siła +19
+0.3 życia za 1 punkt siły
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 29
Wymagana profesja: Paladyn
Wartość: 4627
Przedmiot loota z: Mistrz fechtunku Władca rzek