PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Goblińskie krwawe buty* unikat *Goblińskie krwawe buty
Typ: Buty
Pancerz: 36
Odporność na ogień +3%
Odporność na błyskawice +2%
Siła +33
SA +15%
Wiąże po założeniu
Wymagany poziom: 29
Wymagana profesja: Paladyn, Wojownik
Wartość: 3800
Przedmiot loota z: Władca rzek Leśny goblin Mistrz fechtunku