PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty
Wyrwidąb I* heroiczny *Wyrwidąb I
Typ: Dwuręczne
Atak: 476-581
Siła krytyka fizycznego +12%
Siła +21
Energia +12
SA +23%
Obniża SA przeciwnika o 0.17
Wykonany jako narzędzie do ścinania obumarłych, wielkich rozmiarów drzew. W walce również powinien być użyteczny.
Licytacja eventowa 2018 r.
Związany z właścicielem na stałe
Wymagany poziom: 30
Wymagana profesja: Wojownik
Wartość: 10.506k