PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Zestaw EQ

Mistyczny szyszak mistrzów III
Naszyjnik łowcy smoków III
Złocony napierśnik mistrzów III
Żelazne buty mistrzów III
Błogosławiony sygnet mistrzów III
Rękawice łowcy smoków III
Topór kościeja
Cnotliwa tarcza porażenia III
Zapisz to EQ
jako moje