PrzedmiotySymulator
umiejętności
ElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Zestaw EQ

Diadem iskrzącego wigoru
Tchnienie grozy
Szata wojennego czarownika
Buty księżycowego blasku II
Zegarek rodu Trafalgar
Karwasze nocnej pieśni II
Kusza oczyszczania
Zapisz to EQ
jako moje