PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Na krabobranie!" (lvl 1)

Mapa:

Nibywyspa

Opis:

Zleca Amimarilla (57,33). Trzeba zabić 10 krabów i wracamy po nagrodę.

Nagroda:

Złoto: 0
Exp: 1300
PH: 50
Przedmioty: Krabowe sushi
Autor opisu: Siso