PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Strażnik w Ithan potrzebuje nowego łuku." (lvl 21)

Mapa:

Ithan

Opis:

Zleca Strażnik Strażnik .

"Zanieś pokwitowanie za łuk do Huslina."
Zanosimy pokwitowanie Pokwitowanie za łuk Huslinowi Huslin.

"Zdobądź drewno dla Huslina."
Udajemy się po drewno Drewno na łuk do Edgara Edgar .

"Zanieś drewno Huslinowi."
Biegniemy z drewnem do Huslina.

"Zdobądź dłutko dla Huslina - idź do kowala Unila."
Idziemy po dłutko do Unila Unil .

"Zdobądź żelazo dla kowala Unila. W mieście Werbin są kopalnie."
Udajemy się do pijanego górnika Pijany górnik Bred po żelezo Sztabka miękkiego żelaza .

"Zanieś żelazo do kowala Unila."
Wracamy do Unila.

"Zanieś dłutko Huslinowi."
Zanosimy dłuto Dłutko dla Huslina Huslinowi.

"Zanieś łuk strażnikowi."
Zanosimy łuk Łuk dla strażnika strażnikowi i otrzymujemy nagrodę.

Nagroda:

Złoto: 1500
Exp: 7600
PH: 0
Przedmioty: Długi łuk refleksyjny
Autor opisu: Siso