PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Huslin naprawił lutnię. Trzeba ją teraz odnieść." (lvl 19)

Mapa:

Ithan

Opis:

Zleca Huslin Huslin .

"Idź do grajka Edara w Torneg i oddaj mu lutnię."
Oddajemy lutnię Lutnia Edarowi Edar .

"Poinformuj Huslina, że odniosłeś lutnię."
Wracamy do zleceniodawcy.

Nagroda:

Złoto: 0
Exp: 2700
PH: 80
Przedmioty:
Autor opisu: Siso