PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Naucz ucznia Slina wiedzy potrzebnej kartografowi." (lvl 15)

Mapa:

Karka-han

Opis:

Zleca Slin Slin .
Dostajemy test Test dla ucznia Slina który mamy rozwiązać z jego uczniem Uczeń Slina .


1. Jakie litery należy wstawić w tym wyrazie, w miejsce kropek: g .. e g .. .. ł k a?
Odp. 2

2. Czy wiesz może, ile sylab ma wyraz sikorki?
Odp. 3

3. Wyraz okulistyczny to:
Odp. 3

4. W których miejscach, w podanym zdaniu należy wstawić przecinki: "Gdy byłem na jagodach zobaczyłem mrówki które chodziły po ziemi."?
Odp. 2

5. Czy wiesz, jak odmienia się wyraz morza?
Odp. 3

Skończyliśmy pierwszą część testu. Teraz część druga:

1. Ile to jest: 2 + 2 * 2=?
Odp. 2

2. Jakie liczby trzeba ze sobą dodać, odjąć, pomnożyć lub podzielić, aby otrzymać liczbę 47? Wybierz działanie, które ma taki wynik i najmniej liczb. Pamiętaj, mają to być tylko cyfry!
Odp. 2

3. Slin, aby wykonać mapę potrzebuje: 2 sztuki papirusu i 3 węgle do rysowania. Poprosił więc mnie, abym mu je przyniósł. Jednak pomyliłem się i przyniosłem 6 sztuk papirusu i tuzin węgli do rysowania. O ile sztuk papirusu i węgla się pomyliłem?
Odp. 3

4. Pomóż mi uzupełnić ciąg liczb: 4 16 64 ...
Odp. 3

5. Gdy rysowałem mapę miasta Karka-han, dostałem jego położenie. Jednak, przy nanoszeniu dróg i budynków pomyliła mi się skala. Co się stało ze skalą, gdy narysowałem tę mapę w stosunku 1:13?
Odp. 2

Skończyliśmy część drugą. Teraz część trzecia, ostatnia.

1. Czy wiesz może ile poziomów ma Podziemne Przejście?
Odp. 2

2. Ile planet ma Układ Słoneczny?
Odp. 1

3. W jakim kierunku od Karka-han położone jest Eder?
Odp. 3

4. Jeżeli z Ithan do Werbin jest 100 mil morskich, to ile kilometrów ma ta sama odległość? Ooo, Slin dał też podpowiedź - 1 mila morska to 1.8 kilometra.
Odp. 2

5. Żeby dostać się do Wioski Pszczelarzy, muszę:
Odp. 3

Koniec testu. Z testem Rozwiązany test udajemy się do Slina i czekamy aż on go sprawdzi.

Nagroda:

Złoto: 1500
Exp: 6900
PH: 0
Przedmioty: Czapka kartografa
Autor opisu: Siso