PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Teleport do Karka-han" (lvl 18)

Mapa:

Karka-han

Opis:

Zleca Zakon Planu Astralnego Zakon Planu Astralnego .
Płacimy 1700 zł.

Dodatkowo otrzymujemy zezwolenie na teleportacje do Karka-han.

Nagroda:

Złoto: 0
Exp: 2300
PH: 0
Przedmioty:
Autor opisu: Siso