PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Na trakcie widziano stado czarnych wilków, które atakują nieostrożnych podróżnych." (lvl 16)

Mapa:

Ithan

Opis:

Zleca Roan Roan .
Mamy do zabicia 5 Czarnych Wilków, po czym wracamy do zleceniodawcy.

Nagroda:

Złoto: 0
Exp: 1700
PH: 0
Przedmioty: Rapier
Autor opisu: Siso