PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Rozwiąż problem zasiedlonego cmentarzyska przez alghule" (lvl 74)

Mapa:

Stare Sioło

Opis:

Questa zleca Lucjusz Erda (59.14).
Na początek musimy zabić:
Alghul łucznik (0/150)
Alghul wojownik (0/80)
Alghulinia (0/100)
Mapka z tymi potworkami to Skalne cmentarzysko w Płaskowyżu Arpan.
W grocie możemy zauważyć kości, doskonałe oraz zmurszałe czaszki należy zabrać po 5 sztuk z każdego rodzaju ponieważ przydadzą się one w dalszej części zadania.
Po pokonywaniu chordy złowieszczych Alghuli wracamy do naszego zleceniodawcy.
Jak wcześniej wspominałem do zadania potrzebujemy:
5x Doskonała czaszka
5x Zmurszała czaszka
5x Kości
Po oddaniu kości dostajemy urnę ze szczątkami a z nią wyruszamy do Wiedźmy Hoskarii w Wiosce Rybackiej (74,7) po zapieczętowanie przedmiotu.
I znowu do zleceniodawcy.
Następnie musimy oddać urnę do grobu w skalnym cmentarzysku p.3 (44,27) i wracamy do Lucjusza.
I teraz czeka nas ostatnie zadanie:
Zabij: Demon przywoływacz (0/1)
Znajduje się on w Skalne Cmentarzysko p.3 (13,26) i gdy go zabijemy wracamy do Lucjusza z dobrą wiadomością i otrzymujemy nagrodę.

Nagroda:

Złoto: 200000
Exp: 497400
PH: 0
Przedmioty: Garnitur Lucjusza
Autor opisu: Pro-Damcio