PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Roznieś codzienne porcje lekarstw, przygotowanych przez Makatarę" (lvl 19)

Quest jest dzienny!

Mapa:

Ithan

Opis:

Questa zaczynamy u Uzdrowicielka Makarata (6.13)

Idziemy z lekarstwami kolejno do:
Tata Tomasza jest w Ithan na kordach (6.45)
Leon jest w Torneg (78.36)
Endriu jest w Eder (10.65)
Inetor jest w domku w Kaka-han (84.7)
Herog jest w Werbin (29.68)

Nagroda:

Złoto: 7500
Exp: 5400
PH: 0
Przedmioty: Mikstura Makatary
Autor opisu: Ksiądz Robak