PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Posłaniec" (lvl 70)

Mapa:

Nithal

Opis:

Questa zaczynamy u Gildonia Matentis Gildonia Matentis.
Idziemy do staruszka Antoni Szczurek. Po krótkiej rozmowie wracamy do Gildonii, która wysyła nas do kapitana Lisandra.
Udajemy się do Fedrille Fedrille. Pdczas rozmowy wzywa nas Werner Werner. Rozmawiamy z nim. Wysyła nas do sądu w Karka-han (37,12). Rozmawiamy ze strażnikiem i dostajemy od niego papier, z którym wracamy do Fedrille. Ta wysyła na do karczmy w Karka-han (62,26).
Rozmawiamy z Gwardzista z Elancji, a następnie z Karczmarzem, który odsyła nas do swojej żony (Ereniva - jest na piętrze). Ta prosi nas abyśmy udali się do pokoju 121. Słuchamy rozmowy dobiegającej z pokoju, a następnie wracamy do Erenivy. Ta wysyła nas po klucz do karczmarza. Rozmawiamy z nim i dostajemy klucz. Rozmawiamy z Ereniva i wchodzimy do pokoju. Rozmawiamy z Ereniva i otwieramy szkatułkę, a następnie środkową szafkę. Rozmawiamy z Ereniva i wydostajemy się na zewnątrz.
Teraz idziemy do gwardzisty - mówimy hasło (z listu) - a ten przenosi nas do posła z Elancji. Rozmawiamy z nim i kończymy questa.

Nagroda:

Złoto: 0
Exp: 330000
PH: 300
Przedmioty:
Autor opisu: Zahhak