PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Wykonaj sprawunki dla paladynów." (lvl 5)

Mapa:

Święty Zagajnik

Opis:

Questa zleca Handlarz Gorn - Handlarz Gorn.
Na początku dostajemy zadanie:
Odnajdź Roebiego.
Znajdujemy go na tej samej mapce: Uzdrowiciel Roebi. Rozmawiamy:
Słyszałem, że potrzebujesz kogoś, kto dostarczyłby Maryśce zioła.
Otrzymujemy Zioła RoebiegoTyp i 100 sztuk złota. Teraz musimy wykonać zadanie:
Zanieś zioła Maryśce z Przedmieści Karka-han.
Udajemy się na mapę "Przedmieścia Karka-han". Znajdujemy Maryśkę - Maryśka i oddajemy jej zioła.
Teraz musimy wykonać drugą cześć zadania:
Poproś krasnoluda Torina o nowy miecz dla Gorna.
Udajemy się do Torina - Torin i rozmawiamy z nim. Otrzymujemy Stalowy miecz. Wracamy do Handlarza Gorna.
Oddajemy miecz i otrzymujemy nagrodę.

Nagroda:

Złoto: 100
Exp: 65
PH: 0
Przedmioty: Zbroja pierścieniowa
Autor opisu: Zahhak