PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Walasar nauczy cię języka wężowego ludu." (lvl 30)

Mapa:

Mythar

Opis:

Questa zleca Polass Polass.
Idziemy na lekcje do Walasara Walasar.
Teraz do córek Walasara - Nessy, Wirsenny i Sanioli (są na piętrze domu Walasara).
Teraz idziemy na egzamin do Walasara (pobiera 2k złota za każde podejście).
Po zdanym egzaminie wracamy do Polassa i dostajemy nagrodę.
A oto mała ściągawka:
benassa argo - dobry dzień
benassa evesso - dobry wieczór
al ness comprenas - ja nie rozumiem
al zessas ami - chcę jeść
al zessas trunki - chcę pić
xelvenatas - dziękuje
jedrassas - przepraszam
szeras - proszę
hilszu - pomóż
Delassamu remexo - uwaga niebezpieczeństwo
Delassamu pirosso - uważaj ogień
warti - czekać
wartu - czekaj
havi - mieć
havas - mam
havis - miałem
havos - będę miał
smarti - widzieć
legasai- iść chodzić
konvenassi - rozmawiać
darmini- kochać
batlassi - walczyć
ferni - uczyć się
nesi - być
et - i
mir - z
or -do
for - na
Karmissa - czerwony
fantipa - niebieski
intissima - zielony
niaema - piękny
flexa - brzydki
drek - krótki
glesafa - długi
moriosa - mądry
jumpla - głupi
benassa - dobry
tepruxa - zły
al - ja
dul - ty
ess - on
essa - ona
esso - ono
alam - my
dulam - wy
essam - oni
lava - wąż
halea - leczenie
otiassa - bagna
masi - lud
ergass - strażnik
infissia - handel
kenasa - obcy
luxawa - miecz
rissana - łuk
lessa - mgła
familiosso - dom
urbiss - miasto
luxawa - miecz
luxawaJ - miecze
czarpa luxawa - ostry miecz
czarpaJ luxawaJ - ostre miecze

Nagroda:

Złoto: 0
Exp: 29600
PH: 0
Przedmioty:
Autor opisu: Ksiądz Robak