PrzedmiotyElityElity IIHerosiTytaniKupcyQuesty

Quest - "Polowanie na żółwie." (lvl 30)

Mapa:

Przedmieścia Karka-han

Opis:

Questa zleca Aberyt Aberyt.
Zbierz:
siedem skorup żółwi błotnych Skorupa żółwia błotnego,
sześć skorup żółwi norowych Skorupa żółwia norowego,
pięć skorup żółwi ostrogrzbietych Skorupa żółwia ostrogrzbietego
Po zebraniu skorup wracamy do Aberyta i odbieramy nagrodę.

Nagroda:

Złoto: 0
Exp: 19700
PH: 0
Przedmioty: Żółwia tarcza
Autor opisu: Ksiądz Robak